วัคซีนปอดอักเสบ

วัคซีนในผู้สูงอายุ

การติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนีย (Streptococcus Pneumoniae) เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อที่ในผู้สูงอายุ อาทิ ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นสมองถูกทำลายหรือเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงกว่าช่วงวัยอื่น

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคนี้ในปัจจุบันจะมีด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนปอดอักเสบชนิด 13 สายพันธุ์ (PCV13) และชนิด 23 สายพันธุ์ (PPSV23) ซึ่งการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เช่น กรณีที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนจะเริ่มฉีดเข็มแรกด้วยชนิด PVC13

หลังจากนั้น 1 ปี จึงค่อยฉีดเข็มถัดไปด้วยชนิด PPSV23 เป็นต้น ทั้งนี้หากมีอาการป่วยที่รุนแรงอย่างมีไข้สูงหรือตัวร้อนควรรอให้หายดีก่อนแล้วค่อยเข้ารับการฉีดวัคซีน เพราะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้