การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช เป็นการผ่าตัดชนิดหนึ่งและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อดีกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง ในแง่ของอาการปวดแผลผ่าตัดที่น้อยกว่า ใช้เวลาในการพักฟื้นสั้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น และอาจทำการรักษาในแบบผู้ป่วยนอกได้ในบางกรณี

ข้อบ่งชี้สำหรับการผ่าตัด
1. เพื่อการวินิจฉัย ในกรณีที่ต้องการตรวจหาความผิดปกติในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน

– อาการปวดท้องในอุ้งเชิงกรานเฉียบกลันหรือเรื้อรัง
– ภาวะมีบุตรยาก
– สงสัยการตั้งครรภ์นอกมดลูก เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก

2. เพื่อการรักษา
– การผ่าตัดเลาะผังผืด การทำหมันหญิง
– การผ่าตัดเลาะหรือ ทำลายเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (lysis adhesion/cautery)
– ผ่าตัดท่อนำไข่ในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก,ท่อนำไข่ตีบตัน(Salpingectomy)
– ผ่าตัดเลาะถุงน้ำรังไข่/chocolate Cyst (Cystectomy)
– ผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ (Salpingooophorectomy)
– ผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูก (Myomectomy)
– ผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy)
– ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
– มะเร็งโพรงมดลูก
– มะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มต้น
– ผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscope)

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดส่องกล้องได้
ผู้ป่วยที่มีก้อนขนาดใหญ่ หรือสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
ผู้ป่วยมีภาวะเสียเลือดมาก
ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบการไหลเวียนเลือด
มีภาวะอ้วนมาก หรือผอมมาก
การเตรียตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดและก่อนวางยาสลบ
แพทย์จะแจ้งขั้นตอนการผ่าตัด รวมถึงความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ทราบ
ในผู้ป่วยบางราย อาจไม่สามารถทำการผ่าตัดผ่านกล้องได้ จึงต้องใช้วิธีการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
ขั้นตอนการผ่าตัด อ่านเพิ่มเติม