การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอาจเป็นประสบการณ์

การมี เพศสัมพันธ์ครั้งแรก อาจเป็น ประสบการณ์ ที่คุณพบเจอกับความรู้สึกหลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะความตื่นเต้นและความกังวล การเตรียมตัวที่ดีก่อนการมีเพศสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อย เพราะช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ และทำให้การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากขึ้นด้วย

13 เหตุผลในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสของคุณทุกคืน – Тайский Портал

จากสถิติของกรมอนามัยในปี พ.ศ. 2562 พบว่าค่าเฉลี่ยอายุของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนั้นอยู่ประมาณ 15 ปี ซึ่งหากขาดความพร้อมและการเตรียมตัวที่ดีอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ทั้ง การตั้งครรภ์ ที่ไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่เต็มใจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไปจนถึงการถูกตีตราจากสังคม อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวและการหาความรู้ก่อนการมีสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ว่าจะช่วงวัยไหนย่อมช่วยลดปัญหาที่ตามมาได้