การยืดกล้ามเนื้อ

การ ยืดกล้ามเนื้อ
ในเอ็นในกล้ามเนื้อเรามีส่วนที่ทำงานคล้ายสปริงตัวจิ๋ว ๆ แทรกอยู่เต็มไปหมด และนี่เองทำให้มนุษย์มีความคล่องแคล่วในการทำงานสูง ความคล่องตัวของการเคลื่อนไหวจะเกิดก็ต่อเมื่อเราได้บริหารโดยการยืดเอ็นและกล้ามเนื้อเสียก่อน การบริหารแบบ Stretching Exercise ควรต้องทำทุกครั้ง
ก่อนการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นคนปกติ และเน้นในคนสูงอายุหรือคนที่มีอาการทางโรคหัวใจ ก่อนการทำบริหารร่างกายท่านควรจะได้มีการอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ให้ร่างกายเกิดความพร้อม
สิ่งที่ต้องตระหนักคือไม่ควรออกกำลังกายหากยังไม่ได้อบอุ่นร่างกายโดย ยืดกล้ามเนื้อ มีเหตุผลที่อธิบายได้หลายประการ ที่สำคัญคือ เอ็นมีการเสื่อมตามอายุ ทำให้ฉีกขาดได้ง่าย การยืดอย่างมีระบบทำให้สปริงเล็ก ๆ ภายในเอ็นพร้อมที่จะรับการทำงาน
หลักการยืดกล้ามเนื้อจะกระทำจนกล้ามเนื้อมัดที่ถูกบริหารเริ่มมีการตึงตัว คนที่มีโรคหัวใจต้องมีการอบอุ่นร่างกายนานกว่าคนทั่วไป แนะนำให้ใช้เวลา 10 – 15 นาที อ่านเพิ่มเติม