การรักษาผิวแตกลายด้วยวิธีทางการแพทย์

แพทย์ อาจทำ การดูแล และ บรรเทาผิวแตกลาย ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ

  • การใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ โดยอาจให้ใช้ยาที่มีส่วนประกอบของกรดไฮยาลูรอนิคหรือเตรทติโนอินทาไปยังผิวแตกลายที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้รอยดังกล่าวจางลง
  • การทำเลเซอร์เพาซ์ดายด์ (Pulsed Dye Laser) เป็นการยิงเลเซอร์ไปยังผิวแตกลายที่เกิดขึ้นใหม่หรือผิวแตกลายที่เป็นรอยแดง โดยจะช่วยชะลอการทำงานของเส้นเลือดที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดผิวแตกลาย
  • การทำแฟรคชันนัลเลเซอร์ (Fractional CO2 Laser) เป็นวิธีการกำจัดรอยผิวแตกลายเก่าออก มีการศึกษาพบว่า หลังรับการเลเซอร์ด้วยวิธีดังกล่าวทั้งหมด 5 ครั้ง ผิวแตกลายจางลงได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของกรดไกลโคลิกและเตรทติโนอิน
  • การผลัดเซลผิวด้วยสารเคมี (Chemical Peel) เป็นการกำจัดผิวหนังชั้นบนเพื่อกำจัดเซลล์ผิวที่ได้รับความเสียหายหรือตายและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ซึ่งวิธีนี้อาจช่วยให้ทำให้ผิวแตกลายดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ไม่สามารถกำจัดผิวแตกลายออกได้ทั้งหมด
  • การทำศัลยกรรมเสริมความงาม (Cosmetic Surgery) เช่น การตัดผิวหนังส่วนเกินออก เป็นต้น ซึ่งการผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูง ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและเกิดรอยแผลเป็นได้ในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีผิวแตกลายไม่จำเป็นจะต้องทำการรักษา เพราะรอยที่เกิดขึ้นนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และจะค่อย ๆ จางหายไปเองตามธรรมชาติ แม้ว่าผิวแตกลายจะไม่สามารถหายเองได้ทั้งหมดหากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ แต่ผลตอบรับของรอยดังกล่าวต่อการรักษาก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผิว อายุและการรับประทานอาหาร