การรักษา Febrile Convulsion

โดยส่วนใหญ่แล้ว อาการชัก จากไข้จะหายไปเองภายในไม่กี่นาที โดย ผู้ปกครอง ของเด็กควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ในขณะที่ผู้ป่วยเกิดอาการชัก

  • ค่อย ๆ พลิกตัวเด็กให้นอนตะแคงข้างในบริเวณที่ปลอดภัย
  • ห้ามนำสิ่งของใด ๆ เข้าปากเด็ก
  • จับเวลาในขณะที่เกิดอาการชัก
  • สังเกตอาการและอยู่กับเด็กอย่างใกล้ชิด
  • เก็บวัตถุที่แข็งและแหลมคมให้ห่างไกลจากตัวเด็ก
  • ปลดเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่รัดแน่นออก
  • อย่าพยายามจับหรือมัดตัวเพื่อ หยุดอาการชัก

ทั้งนี้ หากเด็กมีอาการชักนานต่อเนื่องกว่า 5 นาที หรือมีภาวะชักจากไข้แบบซับซ้อน ควรรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลทันที โดยแพทย์อาจให้ยานอนหลับไดอะซีแพมในรูปแบบยาเหน็บทางทวารหนักแก่ผู้ป่วย