แนวทางการเป็นนักสืบ ต้องมีความรู้และต้องจบการเรียนสาขาอะไรมาบ้าง

การเป็นนักสืบ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ?
การที่จะประกอบอาชีพนักสืบนั้น ในมุมมองความคิดเห็นของผู้เขียนเองคิดว่า นักสืบ ต้องมีความรู้ ความสามารถ มากพอ ๆ กับตำรวจเลยทีเดียว แต่อาจไม่ได้ลงลึก ขนาดนั้น โดยสามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

ความรู้ เกี่ยวกับการสืบหา ข้อเท็จจริง

โดยเมื่อได้ข้อมูล มาแล้ว ยังไม่ควรด่วนสรุป ว่าเป็นข้อมูลจริง ให้หาข้อสนับสนุนอื่น ๆ มาเพิ่มเติมด้วย
การคิดเชิงวิพากย์
หูตาไว รู้จักสังเกต
ต้องรู้จักวิธีแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะเรื่องบางเรื่อง อาจเกิดขึ้น โดยไม่ทันตั้งตัว
ต้องมีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาค่อนข้างสูง
ส่วนมากผู้ที่จ้างวานนักสืบ มักให้สืบคดีความ หรือ เรื่องที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้, คดีที่หาผู้ต้องสงสัยเพื่อหมายจับกุม หรือแม้กระทั่ง การขอให้ตรวจสอบข้อมูล เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เป็นต้น ตัวอย่างการจ้างวานนักสืบ มีดังนี้

1. สืบประวัติบุคคล
2. สืบหาที่อยู่บุคคล
3. สืบทรัพย์สิน ลูกหนี้ ตามคำพิพากษา
4. สืบติดตามพฤติกรรมบุคคล ชู้สาว
5. สืบหาพยานหลักฐานในการฟ้องคดี
6. สืบบุคคลตามหมายจับ
7. สืบประวัติ ฐานะและทรัพย์สิน ก่อนสมรส
8. สืบเกี่ยวกับทะเบียนรถ ก่อนซื้อขาย หรือ ชนแล้วหนี
9. สืบฐานะ และทรัพย์สินของหุ้นส่วนทางธุรกิจ
10. สืบหาบุคคลผู้พลัดพราก

นอกจากนี้ อาชีพนักสืบ ยังสามารถ รับงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบ สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ของบุคคล บิดา มารดา บุตรและคู่สมรส เป็นผู้ช่วยทวงหนี้ ก็สามารถทำได้ เพราะนักสืบ ต้องสืบ ข้อมูลการติดต่อ ของคนในครอบครัว ที่เป็นหนี้ เพื่อช่วยผู้จ้างวาน ทวงหนี้ได้ หรือสามารถรับงาน ด้านเอก สารทางกฎหมาย สัญญาทางแพ่ง นิติกรรมต่าง ๆ ก็ได้

ความเสี่ยงและข้อที่ควรปฏิบัติของอาชีพนี้
จริง ๆ แล้ว อาชีพนักสืบ นี้มีความเสี่ยงที่สูงมาก เพราะต้องใช้กลยุทธ์ วิธีพูด วิธีคิด และวิธีการหาคำตอบ หาข้อเท็จจริงที่แยบยล บางกรณีอาจมีการลงพื้นจริง ไปแฝงตัวอยู่ร่วมกับคนร้าย ซึ่งถ้าประมาท ก็เสี่ยงถึงชีวิต ได้ ดังนั้น การเป็นนักสืบ ต้องตระหนักถึง สิ่งดังต่อไปนี้ ก็มาก เพื่อการดำรงอาชีพ ที่ยาวนานต่อไป

บันทึกเรื่องราว และพยายามเก็บหลักฐาน
ไม่บิดเบือนความจริง
เอาตัวรอดได้ แม้ในสถานการณ์คับขัน
ซื่อสัตย์ ต่อการทำงาน เมื่อจบงาน ก็ควรจบการเก็บข้อมูล ทุกอย่าง หรือ ไม่นำข้อมูล ของผู้จ้างวาน ไปเผยแพร่

6 สาขาวิชาสอนทักษะการเป็น ” นักสืบมืออาชีพ “
เวลาดูการ์ตูนหรือซีรีส์ น้อง ๆ เคยสงสัยกันมั้ยว่า นักสืบมืออาชีพ ที่คอยไขคดี หรือสืบหาข้อมูล มาให้นายจ้าง หรืออัยการเนี่ย เขาต้องเรียนอะไร ถึงจะมีความรู้ ด้านนี้ และมาทำอาชีพนี้ได้ วันนี้พี่ ๆ ออนดีมานด์รวม 6 สาขาวิชาสอนทักษะการเป็น “นักสืบมืออาชีพ” มาให้ มาดูกันว่าจะมีสาขาไหน คณะไหนบ้าง

นิติศาสตร์
แน่นอนว่า อาชีพนักสืบ จำเป็นต้องรู้เรื่องกฎหมาย เพื่อประกอบ การสืบสวนคดีต่าง ๆ แล้วแต่ผู้ว่าจ้าง เมื่อรู้กฎหมาย ก็จะรู้ถึงข้อบังคับต่าง ๆ ว่าสิ่งไหนสามารถทำได้ และไม่ได้ รวมไปถึงสามารถ รู้ว่าคดี ที่สืบอยู่ ผู้ที่เราตามสืบมีความผิด หรือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายกันแน่

คณะนิติศาสตร์ ในไทยเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย ถ้าน้องๆ อยากจะเป็นนักสืบ พกความรู้ด้านนี้ติดตัวเป็นพื้นฐานสู่อาชีพนักสืบได้แน่นอน

จิตวิทยา
อีกหนึ่งทักษะของนักสืบที่ควรมีคือ การเข้าใจความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของคน ที่แตกต่างกัน เพื่อหาแรงจูงใจ และคาดการณ์ถึงพฤติกรรม ผู้ที่เรากำลังตามสืบอยู่ ว่าเขาจะไปไหน กินอะไร คิดอะไร ติดต่อใคร ถ้ามีทักษะนี้มีแต้มต่อแน่นอนน

คณะจิตวิทยา ก็เป็นอีกคณะที่เปิดสอนอย่างแพร่หลาย บางที่เป็นหนึ่งสาขาที่อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา
ทักษะการสอดแหนม ทำตัวกลมกลืนกับกลุ่มคนหรือสังคมนั้นๆ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่นักสืบขาดไม่ได้ สาขานี้เรียกสั้นๆ ว่า “สังวิทฯ” เน้นการศึกษา ทั้งตัวมนุษย์ และสังคมความเป็นอยู่ ด้วยวิธีการเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมคือไปใช้ชีวิต และสังเกตการณ์ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและความคิดของคน

คณะนี้มีเปิดสอนที่ธรรมศาสตร์ และเป็นสาขาที่อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงบางที่ก็อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ด้วย ต้องดูดีๆ น้า
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

การสืบสวน บางกรณี จำเป็นต้อง ใช้ทักษะ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทั้งความรู้ ความสามารถ ในการสังเกต และตั้งสมมติฐาน โดยการใช้หลักวิทยาศาตร์ คณะนี้ สามารถต่อยอด ไปสอบเป็นตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน ซึ่งเป็นอาชีพ ที่ใช้ทักษะคล้ายคลึง กันได้

นักสืบชู้สาว นักสืบมืออาชีพ การเป็นนักสืบ
นักสืบชู้สาว นักสืบมืออาชีพ การเป็นนักสืบ

คนส่วนใหญ่ จะคิดว่าเรียนวิทยาศาตร์ จบมา เป็นได้แค่นักวิทยาศาสตร์ หรือเปล่า จริง ๆ แล้วการเรียนในคณะนี้ สามารถต่อยอด ไปได้หลายอาชีพมาก ๆ ทำให้มีเปิดสอน ในหลายมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

นิติวิทยาศาสตร์
การสืบสวนด้วย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักสืบ นักสืบ คณะนี้เปิดสอนในระดับ ปริญญาโท เป็นการศึกษา เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน ด้วยการนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขามาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ ทั้งการสืบสวนจากหลักฐาน ลายนิ้วมือ เลือด เส้นผม อสุจิ น้อง ๆ น่าจะเคยเห็นบ่อย ๆ ในซีรีส์ หรือการไขคดีดัง ๆ ที่ทำให้ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้

คณะนี้เปิดสอนอย่างแพร่หลายในหลายมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศ

อาชญาวิทยา
อาชีพนักสืบมีทั้งทำงานให้เอกชน และภาครัฐ ทำงานในหลายคดี ในส่วนของสาขานี้ จะพูดถึงการสืบสวน ในส่วนของคดีอาญา โดยเฉพาะ คือการศึกษาเกี่ยวกับ อาชญากรรมในแง่ต่าง ๆ ทั้งสาเหตุการเกิดอาชญากรรม ลักษณะ ประเภท และพฤติกรรมของอาชญากรด้วย ทำให้ต้องเรียนทั้งสังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา และกฎหมาย เพื่อให้เข้าถึง “จิตใจของอาชญากร” ทำให้สามารถหาหลักฐานและไขคดีได้นั่นเอง