ข้อดีของเอ็มอาร์ไอ

เอ็มอาร์ไอ เป็นการตรวจที่ไม่มีอันตรายและไม่ใช้รังสีในการสร้างภาพ

เอ็มอาร์ไอสามารถสร้างภาพของระบบประสาทได้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดดี โดยเฉพาะส่วนสมอง คอ และ กระดูกสันหลังทําให้ได้ภาพที่ดีกว่าการตรวจทางรังสีอื่นๆ

เอ็มอาร์ไอสามารถวินิจฉัยรอยโรคที่เกิดในตับได้ดีกว่าการตรวจด้วยเครื่องมืออื่นๆ

เอ็มอาร์ไอสามารถวินิจฉัยรอยโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับมะเร็ง หัวใจ โรคเกี่ยวกับเส้นเลือด กระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการตรวจด้วยเครื่องมืออื่นๆ

เอ็มอาร์ไอสามารถสร้างภาพเส้นเลือดได้โดยไม่ต้องฉีดสี

ยา(สี)ที่ใช้ในเอ็มอาร์ไอมีโอกาสแพ้น้อยกว่าที่ใช้ กับทางเอกซเรย์หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography scan หรือ CT Scan)

เอ็มอาร์ไอสามารถทําเทคนิคพิเศษเพื่อตรวจดูข้อมูลของสารเคมีบางชนิดได

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ
ผู้ป่วยต้องทําแบบประเมินความปลอดภัยของแผนก เอ็มอาร์ไอ ก่อนการตรวจ เนื่องจากเครื่องเอ็มอาร์ไอมี สนามแม่เหล็กแรงสูงจึงไม่อนุญาตให้นําโลหะใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ากับเครื่องเอ็มอาร์ไอได้เข้าห้องเอ็มอาร์ไอ ผู้ป่วยควร เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยใส่ชุดของทางโรงพยาบาลหรือใส่ชุดของตัวเองที่ไม่มีโลหะได้ การดื่มหรือรับประทานอาหารสามารถทําได้ตามปกติ ยกเว้นในบางการตรวจที่เจ้าหน้าที่เอ็มอาร์ไอขอให้ท่านงดน้ำ หรืออาหาร ในบางการตรวจอาจต้องมีการฉีดยา(สี) ร่วมด้วย ถ้าผู้ป่วยมีโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคไต ซึ่งอาจทําให้ไตทํางานผิดปกติ อาจจําเป็นต้องได้รับการเจาะเลือดเพื่อดูการทํางานของไตก่อนเริ่มตรวจ ถ้าไตทํางานได้ไม่ดีก็ทําให้ไม่สามารถฉีดยา(สี)ได้ อย่างไรก็ตามยา(สี)ที่ใช้สําหรับเอ็มอาร์ไอประกอบด้วยสารแกโดลิเนียม (Gadolinium) เป็นหลัก ไม่ใช่ไอโอดีน (Iodine)

ดังนั้นโอกาสในการแพ้ยาหรือเกิดผลข้างเคียงจึงน้อยมาก ในหญิงตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์โปรดแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจ ถึงแม้ว่ายังไม่มีรายงานว่าทําให้เกิด ความผิดปกติต่อมารดาและทารกในครรภ์แต่ก็ควรระวังและคิดถึงความจําเป็นที่ต้องตรวจด้วย ถ้าผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายที่ต้องอยู่ในที่แคบๆ หรือกลัวความแคบ โปรดแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เอ็มอาร์ไอ เพื่อขอยาคลายเครียดหรือยานอนหลับก่อนการตรวจ เนื่องจากมีสนามแม่เหล็กกําลังแรงในห้องเอ็มอาร์ไอ ดังนั้นก่อนเข้าห้องเอ็มอาร์ไอต้องถอดสิ่งต่างๆ ที่เป็นโลหะไว้ในตู้ ที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ รวมทั้ง
นาฬิกา บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม โทรศัพท์มือถือ และเครื่องช่วยฟัง
เครื่องประดับ เข็มกลัด เข็มหมุด กิ๊บหนีบผม เข็มขัด และโลหะอื่นๆ ที่มีอยู่
ฟันปลอมหรือลวดจัดฟันที่สามารถถอดได้
วิก (ผมปลอม)

โดยส่วนมากแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังอยู่ในตัวผู้ป่ วยสามารถที่จะเข้าห้องเอ็มอาร์ไอ ยกเว้น
ลิ้นหัวใจเทียม
เครื่องกระตุ้นหัวใจ
หูชั้นในเทียม
เครื่องกระตุ้นประสาท

ผู้ป่วยหรือญาติควรปรึกษาเจ้าหน้าที่เอ็มอาร์ไอในกรณีที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวหรือเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ฝังอยู่ใน ร่างกาย ว่าปลอดภัยที่จะทําเอ็มอาร์ไอหรือไม่ การตัดสินว่าอุปกรณ์ชนิดใดสามารถเข้าเครื่องเอ็มอาร์ไอได้ต้องใช้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ อย่าคาดเดาหรือเพียงเชื่อแพทย์ของท่านว่าทําได้ สําหรับผู้ป่วยที่มีรอยสักอาจรู้ สึกร้อนในบริเวณที่มีรอย สักได้ เนื่องจากสีที่ใช้อาจผสมด้วยโลหะบางชนิด หากในระหว่างการตรวจท่านรู้ สึกเจ็บในบริเวณที่สักโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เอ็มอาร์ไอทันที

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet