ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเอง

ผู้คนในสังคมมักเชื่อว่า การช่วยตัวเอง ถือเป็นเรื่องต้องห้าม ไม่สมควรพูดในที่สาธารณะ หลายคนจึงมักรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ควรพูดคุยหรือปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านสุขศึกษาและ เพศศึกษา เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง ในที่นี้จะยกความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเองมาบางส่วน ดังนี้

  • ผู้ชายช่วยตัวเองได้เท่านั้น งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กผู้ชายมักช่วยตัวเองมากกว่าเด็กผู้หญิง โดยคิดเป็นเด็กผู้ชายประมาณ 3 ใน 4 ต่อจำนวนเด็กผู้หญิงประมาณ 1 ใน 2 อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองได้
  • การช่วยตัวเองส่งผลต่อจำนวนอสุจิ ผู้ชายที่ช่วยตัวเองจะไม่มีปัญหาเรื่องจำนวนอสุจิลดลงหากยังผลิตอสุจิออกมาได้เรื่อย ๆ โดยหลังจากที่หลั่งอสุจิแล้ว อาจใช้เวลาสักพักถึงหลั่งอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เกิดความผิดปกติใด ๆ
  • ผู้หญิงที่ช่วยตัวเองมีแนวโน้มจะมีคู่นอนมากกว่าหนึ่ง ความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งความต้องการเติมเต็มเพศรสให้แก่ตัวเอง ถือเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับวัยรุ่นทุกคน ผู้หญิงที่ประพฤติเช่นนี้ไม่ได้เป็นคนอย่างที่กล่าวกัน
  • การช่วยตัวเองจะทำให้มีลูกไม่ได้ จริง ๆ แล้ว การสัมผัสหรือนวดเค้นอวัยวะเพศตัวเองเพื่อสำเร็จความใคร่ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศหรือทำให้มีลูกไม่ได้
  • การช่วยตัวเองส่งผลต่อการมีรอบเดือนของผู้หญิง ปัญหารอบเดือนของผู้หญิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการช่วยตัวเอง การสำเร็จความใคร่ด้วยวิธีนี้จึงไม่ได้ส่งผลต่อ ประจำเดือน หรือสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิง
  • ผู้ที่ช่วยตัวเองอาจป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การช่วยตัวเองเป็นวิธีสำเร็จความใคร่ที่ไม่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่างจากการร่วมเพศกับคู่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคได้
  • ผู้หญิงที่ช่วยตัวเองจะไม่รู้สึกมีความสุขกับการสอดใส่ หลายคนคิดว่าการช่วยตัวเองจะทำให้ผู้หญิงไม่รู้สึกมีความสุขกับการสอดใส่เมื่อต้องร่วมเพศกับคู่นอน จริง ๆ แล้ว การช่วยตัวเองกลับช่วยให้ได้เรียนรู้วิธีเติมเต็มเพศรสให้กับตัวเอง หรือทำอย่างไรให้รู้สึกดีเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้หญิงมีความสุขมากขึ้นเมื่อต้องร่วมเพศกับคู่นอน
  • การช่วยตัวเองก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต เดิมทีเคยเชื่อกันว่าการช่วยตัวเองจะทำให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น ตาบอด มะเร็ง ลดสมรรถภาพทางเพศ หรือป่วยทางจิต ซึ่งความเข้าใจผิดเช่นนี้ได้รับการบอกกล่าวต่อกันมาพร้อมเหตุผลนานาประการ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนไม่ถูกต้อง การช่วยตัวเองไม่ได้ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพใด ๆ
  • ผู้ที่ช่วยตัวเองมักมีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ สังคมบางแห่งได้ปลูกฝังผู้คนว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องผิดและไม่ถูกต้องทางศีลธรรม ผู้ที่เติบโตมาในสังคมนั้นและได้รับการปลูกฝังดังกล่าว จึงอาจรู้สึกผิดเมื่อรู้สึกพึงพอใจกับการช่วยตัวเอง รวมทั้งอาจมีความเข้าใจผิดว่าการช่วยตัวเองส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งไม่เป็นความจริง