ความเสี่ยงที่อาจพบผ่าตัดดูดไขมัน

ความเสี่ยงที่อาจพบ ผ่าตัดดูดไขมัน

  • ผิวไม่เรียบคล้ายเป็นคลื่น
  • ชาบริเวณแผลผ่าตัด
  • ภาวะแทรกซ้อนจากการนำไขมันออกปริมาณมากเกินไป
  • ปวดแผล สามารถทานยาแก้ปวดได้
  • ติดเชื้อหรือมีภาวะเลือดออกที่แผลผ่าตัด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น โรคประจำตัว, การทานยา ฯลฯ

แทงบอลออนไลน์