ความแตกต่างระหว่างโรคชิคุนกุนยา กับ โรคไข้เลือดออก

ความแตกต่างระหว่าง โรคชิคุนกุนยา กับ โรคไข้เลือดออก

อาการของโรคชิคุนกุนยา

– ไข้สูงฉับพลัน
– ไข้ระยะเวลาสั้น 2-4 วัน
– ผื่นแดงเป็นปื้น
– ปวดเมื่อย ปวดข้อ
– ไม่มีเกร็ดเลือดต่ำ

อาการของโรคไข้เลือดออก

– ไข้สูงลอย
– ไข้ระยะเวลาสั้น 2-7 วัน
– ผื่นแดงจำนวนมาก
– ปวดเมื่อยน้อยกว่า
– มีเกร็ดเลือดต่ำ เลือดออก
– อาจเกิดอาการช็อคได้

ufabet