คุณเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือไม่ ?

โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงตั้งแต่ 126 มก./ดล. (โดยวัดจากหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง) เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยประเทศไทยพบเบาหวานประเภทที่ 2 ได้มากถึง 95% ของ            ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งตับอ่อนของผู้ป่วยไม่สามารถสร้างอินซูลินไปใช้ได้อย่างเพียงพอ ทำให้เผาผลาญน้ำตาลได้ไม่หมด ผู้ป่วยประเภทนี้มักไม่มีอาการเฉียบพลัน แต่หากขาดการควบคุม ก็สามารถนำไปสู้ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เป็นอันตรายได้

มาลองสังเกตอาการตามนี้กัน
ปัสสาวะบ่อย ทั้งกลางวัน และ กลางคืน
กระหายน้ำ หิวบ่อย รับประทานอาหารมากขึ้น
น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
ตาพร่า เห็นภาพไม่ชัด หรือเห็นภาพซ้อน
เป็นแผลแล้วหายยาก
นี่เป็นเพียงอาการเบื้องต้นให้เราได้หันมาดูตัวเองเท่านั้น เพราะโรคเบาหวานมีอาการแสดงอีกเยอะมาก อ่านเพิ่มเติม