งานตกแต่งบ้าน

วัสดุก่อสร้าง และการตกแต่งที่เราสามารถเลือกให้สอดคล้องต่อการอยู่อาศัยและความชอบที่อิงกับการออกแบบไว้อย่างลงตัว เช่น การทาสี การปูกระเบื้อง การติดวอลเปเปอร์ หรือวัสดุพื้น เช่น ไม้ปาร์เกต์ ไม้ลามิเนต หินขัด โดยควรคำนึงถึงคุณภาพและระยะเวลาการใช้งานรวมถึงความปลอดภัยประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

นอกจากนั้น การตกแต่งบ้านยังครอบคลุมถึงการติดตั้งบานประตู หน้าต่างเข้ากับวงกบที่ติดตั้งไว้ โดยขอบผนังควรเรียบสม่ำเสมอ ได้ระดับดิ่ง-ฉาก เพื่อให้ประตูและหน้าต่างติดตั้งได้พอดี ไม่รั่วซึมในอนาคต เช่นเดียวกับการเอาใจใส่ในขั้นตอนการบิลท์อินเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้ง ห้องนอน ห้องครัว ชั้นวางของ รวมถึงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ พร้อมทั้งจัดระบบแสงสว่างให้มีการเดินสายไฟเชื่อมกับสวิตช์ไฟ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อย

ที่สำคัญ คือ อย่าจรดปากกาเซ็นรับงาน หากพบข้อผิดพลาดและช่างยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ รวมถึงควรตรวจสอบการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในสัญญา

สถาปนิก