ตรวจสอบการเตรียมโครงหลังคา

ขั้นตอนนี้ท่านเจ้าของบ้านอาจจะไม่ถึงขั้นต้องปีนขึ้นไปดูบน หลังคา แต่ให้ตรวจสอบด้วยการประมาณด้วยสายตาในเรื่องการโครงหลังคาก่อนจะปู ว่ามีการวางจันทัน แป โดยที่เว้นระยะห่างกันอย่างเรียบร้อยและมีการเอียงองศาที่ถูกต้องแบบหรือไม่ ซึ่งอาจจะขอให้ช่างลองทาบวัดองศาดูก็ได้ครับ และโครงหลังคาต้องมีระยะยื่นชายคาห่างจากผนังอาคารตามแบบ ทั้งนี้ควรมีระยะยื่นเพียงพอเพียงป้องกันฝนสาด

ออกแบบบ้าน