ทดลองสีก่อนทำการทาลงบนผนัง

เมื่อเราเลือก โทนสี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องปิดท้ายด้วยการทา ซึ่งการทาสีบ้านนั้น ควรมีการทดลองสีก่อน เพื่อให้ได้สีที่ตรงความต้องการ

โดยวิธีการทดลองนั้น แนะนำให้นำสีมาทาลงบนแผ่นตัวอย่าง แล้วนำไปติดบริเวณผนัง ทิ้งไว้ประมาณ 2  วัน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของสี

สถาปนิก