ท่าบริหารร่างกาย แก้อาการเวียนหัว บ้านหมุน

อาการเวียนหัว บ้านหมุน เดินเซ ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของระบบการทรงตัวของร่างกาย อย่าง หูชั้นใน หรือสมอง โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการแสดงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวศีรษะหรือใช้สายตา ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีการบริหารร่างกายนั้นเป็นการฝึกเพื่อปรับสมดุลของการทรงตัว ทำให้ อาการเวียนหัว ที่เป็นอยู่บรรเทาลงได้

ท่าบริหาร(สาย)ตาและกล้ามเนื้อคอ
มองขึ้น-ลงอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ เริ่มทำให้เร็วขึ้นจนครบ 20 ครั้ง

มองไปทางซ้าย มองไปทางขวา อย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ เริ่มทำให้เร็วขึ้นจนครบ 20 ครั้ง

มองจ้องที่วัตถุเดิม พร้อมกับหันศีรษะจากด้านซ้ายไปขวาหรือจากด้านขวาไปซ้าย แล้วสลับไปมาโดยเริ่มอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ เริ่มทำให้เร็วขึ้นจนครบ 20 ครั้ง

ยกนิ้วชี้ขึ้นโดยให้ตามองที่ปลายนิ้วชี้ของตัวเอง ค่อยๆ เลื่อนนิ้วเข้าหาตัวจนห่างประมาณ 1 ฟุต แล้วเลื่อนถอยกลับที่เดิม ทำซ้ำจนครบ 20 ครั้ง
ท่าบริหารศีรษะ
หลับตา ก้มศีรษะเหมือนการคำนับ หลังจากนั้นค่อยๆ เงยหน้าขึ้นจนตั้งตรง แล้วแหงนต่อไปทางด้านหลังอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ เริ่มทำให้เร็วขึ้นจนครบ 20 ครั้ง

หันศีรษะไปทางด้านซ้าย มองตรง และหันไปทางด้านขวา สลับไปมาอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ เริ่มทำให้เร็วขึ้นจนครบ 20 ครั้ง
ท่าบริหารการทรงตัว(การยืน)
เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ เริ่มทำให้เร็วขึ้นจนครบ 20 ครั้ง จากนั้นให้หลับตาแล้วเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่ายืนเหมือนเดิมอีก 20 ครั้ง

เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืน…หมุนตัวไปทางขวาแล้วนั่งลง จากนั้นเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืน…หมุนตัวไปทางซ้ายแล้วนั่งลง ทำซ้ำต่อเนื่องจนครบ 10 ครั้ง
ท่าบริหารการทรงตัว(การเคลื่อนไหว)
เดินจากผนังด้านหนึ่งของห้องไปยังอีกด้านหนึ่งโดยลืมตา ประมาณ 10 ครั้ง หลังจากนั้นให้หลับตาแล้วเดินจากผนังด้านหนึ่งของห้องไปยังอีกด้านหนึ่ง ประมาณ 10 ครั้ง

เล่นกีฬาเบาๆ ที่ชอบ อย่างเช่น การเลี้ยงลูกบาส การโยนลูกบอลไปกลับ หรือกีฬาที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของศีรษะ ตา และลำตัว ก็สามารถช่วยปรับระบบการทรงตัวให้ดีขึ้นได้
เมื่อมีอาการเวียนหัว…ท่า(บริหาร)นี้สิ ช่วยได้!
กรณีผู้ป่วยรู้สึกเวียนหัวเมื่อนอนตะแคง อ่านเพิ่มเติม