ปริมาณการใช้ยา Danazol

เยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่
ตัวอย่างการใช้ยา Danazol เพื่อ รักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญ ผิดที่

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 200-800 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทาน 2-4 ครั้ง/วัน และแพทย์อาจปรับเปลี่ยนปริมาณยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย โดยให้รับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลา 3-6 เดือน หรือไม่เกิน 9 เดือนในกรณีที่จำเป็น