ปวดหัว แบบไหน อันตราย??

ปวดหัวเป็นอาการแสดงของโรคไม่ใช่ตัวโรคเอง มีโรคที่ทำให้ปวดหัวอยู่หลายอย่าง ตั้งแต่โรคที่เป็นอันตรายรุนแรง อย่างโรค เนื้องอกในสมอง หลอดเลือดสมอง หรือโรคไม่รุนแรง เช่น ปวดหัว จาก ความเครียด

ปวดหัวเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้าง
….ปวดหัวเป็นอาการแสดงของโรคไม่ใช่ตัวโรคเอง มีโรคที่ทำให้ปวดหัวอยู่หลายอย่าง ตั้งแต่โรคที่เป็นอันตรายรุนแรง อย่างโรค เนื้องอกในสมอง หลอดเลือดสมอง หรือโรคไม่รุนแรง เช่น ปวดหัว จาก ความเครียด
ถ้าอย่างนั้นเราจะทราบได้อย่างไรว่า เราปวดหัวจากอะไร โดยทั่วไปเรามักแบ่งโรคปวดหัว ออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
คือ กลุ่มที่มีรอยโรคอยู่ในสมอง และ ศีรษะ จริง ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา เช่น โรคเนื้องอกในสมอง หลอดเลือดสมองโป่งพอง เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง เลือดคั่งในสมอง และ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
กลุ่มที่ 2
คือ กลุ่มที่ไม่ได้มีรอยโรคในสมอง หรือ เยื่อหุ้มสมองเลย แต่เป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวเอง เช่น ไมเกรน ความเครียด เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ปวดหัวจากเส้นประสาทใบหน้าอักเสบ
ซึ่งอาการในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่มีรอยโรคในสมองและมักเป็นอันตราย จะพบมีลักษณะอาการปวดหัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
และหากพบมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์ทันที!!
ปวดทันทีและรุนแรงมาก
ปวดมากแบบไม่เคยปวดมาก่อนเลยในชีวิต
ปวดมากขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาหลายวัน หรือ หลายสัปดาห์ โดยไม่มีช่วงหายดีเลย
ปวดแบบใหม่ ซึ่งไม่เหมือนกับที่เคยปวดมาเป็นประจำ
ปวดรุนแรง พร้อมกับมีอาการคอแข็ง หรือ อาเจียนมาก อ่านเพิ่มเติม