ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง ปวยเล้งประโยชน์มาก

ปวยเล้ง กับโรคมะเร็งเป็น โรคเรื้อรัง และร้ายแรงที่หลายคนหวาดกลัว อีกทั้งแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจโรคนี้โดยสมบูรณ์ แต่ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการอักเสบของเซลล์ ซึ่งเมื่ออักเสบเรื้อรังอาจกระตุ้นให้เซลล์กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เซลล์อักเสบอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ การติดเชื้อ และกระบวนการ Oxidative Stress 

ปวยเล้ง

Oxidative Stress เป็นกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงาน กระบวนการนี้ส่งผลให้สารอนุมูลอิสระ (Free Radicals) มีจำนวนมากขึ้น เมื่อสารอนุมูลอิสระสูงจะส่งผลให้เซลล์ขาดสมดุลและอักเสบได้ หากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ของยีน นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก อย่างการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การสูบบุหรี่ และมลพิษก็สามารถกระตุ้นการทำงานของ Oxidative Stress และเพิ่มความเสี่ยงที่เซลล์จะอักเสบได้

จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นพบว่า การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน แร่ธาตุ และสารประกอบภายในปวยเล้งและผักอื่น ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำอาจช่วยต้านการอักเสบของเซลล์ที่เกิดจาก Oxidative Stress ปรับสมดุลของสารอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังชะลอกระบวนการดังกล่าวให้ช้าลงด้วย

ปวยเล้งยังมีไฟเบอร์ชนิดที่ย่อยสลายไม่ได้ (Insoluble fiber) หรือพรีไบโอติกส์ (Prebiotics) ที่เป็นสารอาหารสำคัญต่อการทำงานของร่างกาย การได้รับไฟเบอร์ชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและจำนวนให้กับแบคทีเรียมีประโยชน์หรือโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ภายในลำไส้

ข้อมูลจากการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่า Dysbiosis หรือภาวะไม่สมดุลของแบคทีเรียในร่างกายอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ดังนั้นเมื่อแบคทีเรียชนิดดีมีจำนวนมากขึ้นก็อาจช่วยให้จำนวนแบคทีเรียในร่างกายสมดุลและอาจลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ นอกจากนี้ พรีไบโอติกส์ยังอาจช่วยลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อที่ทำให้เซลล์อักเสบได้อีกด้วย ดังนั้นการบริโภคผักปวยเล้งที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดก็อาจช่วยลดการอักเสบที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งได้

อย่างไรก็ตามสรรพคุณเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลทางการศึกษาที่มาจากหลายแหล่ง โดยแต่ละแหล่งก็มีวิธีศึกษาทดลองต่างกัน รวมถึงกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาการทดลอง และอีกหลายปัจจัย จึงยังไม่สามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจน แต่พอจะสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าผักชนิดนี้อาจส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง แต่ไม่ใช่วิธีหลักในการรักษาโรคหรือป้องกันโรค