ปัสสาวะเป็นเลือด ติดขัด อั้นไม่อยู่ สัญญาณเตือนชายสูงวัย เสี่ยงโรค “มะเร็งต่อมลูกหมาก”

ต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ และช่วยให้เกิดสภาพเหมาะสมกับตัวอสุจิ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุและปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone)

สาเหตุโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
อายุ ความเสี่ยงจะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ส่วนใหญ่จะพบมากในผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
พันธุกรรม มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาก่อน
เชื้อชาติ ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน มีความเสี่ยงสูงกว่าชาวเอเชีย
อาหาร บริโภคอาหารประเภทเนื้อแดงและอาหารไขมันสูงปริมาณมาก
อาการสำคัญ
มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกมักจะไม่มีอาการจำเพาะเจาะจง จะพบเมื่อเข้าสู่ระยะลุกลาม ผู้ป่วยอาจมีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะซึ่งอาจมีอาการมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เช่น

ปัสสาวะไม่ออก
ปัสสาวะเป็นเลือด
ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะช่วงกลางคืน
ปัสสาวะแสบขัด
ปัสสาวะไม่สุด
ปัสสาวะไม่พุ่ง
การวินิจฉัย
สามารถตรวจเลือดเพื่อหาความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก คือ การตรวจค่า PSA ซึ่งจะสามารถช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกได้ อ่านเพิ่มเติม