ป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ป้องกัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน​และใจสั่น ได้แก่

  • ควบคุมความดันโลหิตและเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน เพราะคนอ้วนหัวใจต้องทำงานมากกว่าปกติ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงความเครียด
  • เลี่ยงอาหารที่มีไขมัน
  • เลิกสูบบุหรี่ เพราะสารนิโคตินและสารอื่น ๆ มีอันตรายต่อผนังบุด้านในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว ลดปริมาณเลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ