ป้องกัน COVID-19 อย่างไรหากต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ในช่วงที่มีการระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างในปัจจุบันการ Social Distancing ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนควรปฏิบัติรวมถึงการกักตัวอยู่บ้านก็เช่นกัน เพื่อป้องกันไวรัสแพร่กระจาย แต่อย่างไรก็ตาม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง รวมทั้งพื้นที่ที่มีจำนวนผู้คนแออัด คุณสามารถปฎิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ได้ เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากคนรอบข้าง

ก่อนออกจากบ้าน
เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียกชนิดฆ่าเชื้อ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่อย่างน้อย 70% รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ต้องใส่เวลาที่ออกจากบ้าน ซึ่งต้องใส่ให้ถูกต้องรัดกุมเหมาะสมกับโครงหน้าของเรา

ช่วงที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้คนอื่นในระยะที่น้อยกว่า 1-2 เมตร และไม่ใช้มือเปล่าแตะต้องสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งงดเอามือสัมผัสที่ใบหน้า หรือหน้ากาก หากจำเป็นจริง ๆ แนะนำให้เช็ดมือด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมมาข้างต้นเพื่อฆ่าเชื้อก่อน ในกรณีที่อยู่ในที่สาธารณะ โทรศัพท์มือถือ และเงินสด จะถือเป็นสิ่งที่สกปรกที่สุด ดังนั้น หากรับเงินมาหรือหลังจากใช้โทรศัพท์ อย่าลืมหมั่นทำความสะอาดก่อนเก็บเข้ากระเป๋า อ่านเพิ่มเติม