ผื่นผิวหนัง ผื่นแดงที่คล้ายกับผื่นจากไวรัสตัวอื่น ๆ โรคโควิด -19

โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในตระกูลโคโรนา โดยมีายงานจากต่างประเทศหลายฉบับเกี่ยวกับ ผื่นผิวหนัง ที่พบในกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสนี้ ไม่ว่าจะเป็นผื่นชนิดลมพิษ ผื่นแดงที่คล้ายกับผื่นจากไวรัสตัวอื่น ๆ

พญ.แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย แพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบำราศนราดูร มีความเป็นห่วงในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้หนักหน่วงไปกว่านี้ อ่านเพิ่มเติม