ผู้ที่มีความเสี่ยงวัณโรค

อย่างไรก็ตามวัณโรคสามารถรักษาได้ แต่ต้องใช้เวลานานกว่า แบคทีเรีย ชนิดอื่น ๆ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น วัณโรค เช่น

  1. ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค เช่น ญาติ, บุคลากรทางการแพทย์
  2. ผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกัน เช่น
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ
  • ผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตียรอยด์
  • ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
  • ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
  • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ