ผ่าตัดเต้านมอย่างไรให้แผลดูดี

การผ่าตัดใดๆ ก็ตามที่ บริเวณเต้านม ไม่ว่าจะผ่าตัดก้อนเนื้องอกธรรมดาไปจนถึงการผ่าตัดโรคมะเร็งเต้านมตามวิธีต่างๆ นอกจากแพทย์ผู้ผ่าตัดจะต้องผ่าตัดโรคให้หาย หรือควบคุมโรคให้ได้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลด้านความงาม (Aesthetic Outcome) ของการผ่าตัดด้วย โดยเฉพาะแผลจากผ่าตัดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดวางตำแหน่งแผล ขนาด ความยาวของแผล รูปร่างของแผล ซึ่งหากแพทย์ที่ทำการผ่าตัดไม่ได้มีการคำนึงถึงเรื่องแผลแล้ว จะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการผ่าตัดนั้นๆ ทำให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการผ่าตัด ทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ อันได้แก่

เกิดรอยแผลเป็นที่ไม่สมควรเกิด
เกิดภาวะแผลตึง หดรั้ง
เกิดความไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวหรือการแต่งกายใส่เสื้อผ้า
เกิดเนื้อเยื่อย่นเข้าหากัน
เกิดรอยแผลเป็นบริเวณที่ไม่พึงพอใจ ทุกครั้งที่มองดู
ผลอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเกิดได้จากหลายๆ ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านผู้ป่วย ที่มีคุณภาพของเนื้อเยื่อผิวหนังที่เกิดแผลเป็นหรือเกิดเนื้อเยื่อหดรั้งได้ง่าย

ปัจจัยด้านการรักษา ที่ขาดความคำนึงถึงรายละเอียดและความรอบคอบในการวางแผนการผ่าตัด
ผลอันไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยๆ และควรต้องป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด สามารถแบ่งออกได้ตามประเภทของการผ่าตัด ในที่นี้ขอแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ตามประเภทของโรคที่ผ่าตัด อ่านเพิ่มเติม