ภาวะการ แพ้แบบรุนแรง

ภาวะการ แพ้แบบรุนแรง (Anaphylaxis)
จากสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงๆ แล้วภาวะนี้พบไม่บ่อย โดยทั่วไปพบน้อยกว่า 1% ของประชากร แต่ก็พบอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ค่อยมีผู้ป่วยหรือผู้ปกครองเข้ามาปรึกษาแพทย์มากเท่าที่ควร เพราะยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้ และขาดการดูแล ป้องกันและรักษาที่ถูกต้อง
สาเหตุของการเกิดโรค
พบว่าในเด็กเกิดจากการแพ้อาหารมากที่สุด ส่วนในผู้ใหญ่พบว่าเกิดจากการแพ้ยา สาเหตุนอกจากนี้ได้แก่แมลงต่อย แพ้ถั่วลิสง แป้งสาลี และแพ้ยางพาราเพิ่มขึ้น อาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้แบบรุนแรงมีความหลากหลายมากขึ้นจนบางครั้งนึกไม่ถึงว่าจะเป็นสาเหตุการเกิดอาการแพ้
อาการที่ตรวจพบ
ได้แก่ ผื่นลมพิษเฉียบพลัน หน้าบวม ตาบวม แน่นในคอ แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหน้าแดง ปวดท้อง อาเจียน หรือเป็นลมหมดสติหลังจากได้รับสารที่แพ้ไม่นานอาการอาจเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน หรือเกิดเพียงบางอาการก็ได้ โดยสารที่แพ้จะได้รับทางการกิน การสูดดม การฉีดยาหรือหลังจากแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธีก็สามารถเกิดอาการแพ้รุนแรงซ้ำอีกได้ภายใน 1 – 2 วัน อ่านเพิ่มเติม