มะเร็งตับอ่อนส่วนต้น

มะเร็งตับอ่อนส่วนต้น (CA Head of Pancreas) ส่วนต้นของตับอ่อนเป็นตำแหน่งที่เกิดมะเร็งได้บ่อยเมื่อเทียบกับส่วนอื่น ๆ ของตับอ่อน ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน แต่พบว่าบางภาวะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ เช่น การสูบบุหรี่ การเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง การเป็นเนื้องอกในท่อตับอ่อนบางชนิด (IPMN)

สาเหตุ : มะเร็งตับอ่อนส่วนต้นเป็นโรคที่วินิจฉัยในระยะเริ่มต้นได้ค่อนข้างยาก ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดที่ตรวจโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดหรือตรวจด้วยภาพถ่ายรังสี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการมักอยู่ในระยะที่เป็นมากแล้ว

อาการ : ผู้ป่วยส่วนมากมาพบแพทย์ด้วยอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เนื่องจากก้อนมะเร็งทำให้ท่อน้ำดีส่วนปลายอุดตัน ในผู้ป่วยที่ตาเหลืองไม่มากอาจสังเกตพบว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นจากเดิม บางคนอาจพบว่าเกิดเบาหวานทั้งที่ไม่เคยพบก่อนหน้านี้ หรือในผู้ป่วยเบาหวานอาจพบว่าระดับน้ำตาลควบคุมได้ยากขึ้นทั้งที่เคยคุมได้มาตลอด

ความรุนแรง : หากก้อนมะเร็งโตมากอาจทำให้เกิดอาการลำไส้เล็กส่วนต้นอุดตัน ผู้ป่วยอาจมีอาการเบื่ออาหารและน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ปวดท้องบริเวณช่องท้องส่วนบนหรือใต้ชายโครงขวาและปวดหลังร่วมด้วยจากการที่มะเร็งลุกลามไปถึงเส้นประสาททางด้านหลัง ในผู้ป่วยที่มะเร็งลุกลามและกระจายไปทั่วช่องท้อง ผู้ป่วยอาจมีอาการท้องมานจากการมีน้ำในช่องท้องปริมาณมากได้ 

ufabet