มะเร็ง…กระเพาะอาหาร

ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคมะเร็งเกือบทั้งหมด ในระยะเริ่มต้น มักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ส่วนอาการที่พอจะบ่งบอกได้ว่า อาจเป็น มะเร็งกระเพาะอาหาร คือ อาการปวดท้องบริเวณช่องท้องส่วนบน หรือปวดบริเวณใต้ลิ้นปี่ แต่บางครั้งอาจแยกได้ยากจากโรคแผลในกระเพาะอาหาร รวมถึงมีอาการอื่นๆ ที่อาจเข้าข่ายโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีก เช่น ถ่ายอุจจาระมีสีดำ หรือมีเลือดปน อาเจียนเป็นเลือด อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ซีด หรือบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากถ้ามีกระเพาะอาหารอุดตันร่วมด้วย
มะเร็งกระเพาะอาหาร พบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 ของการเสียชีวิต จากมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก ส่วนในประชากรไทยพบความชุกของโรคนี้ในระดับปานกลาง

อาการของโรคโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคมะเร็งเกือบทั้งหมด ในระยะเริ่มต้น มักจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ส่วนอาการที่พอจะบ่งบอกได้ว่า อาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร คือ อาการปวดท้องบริเวณช่องท้องส่วนบน หรือปวดบริเวณใต้ลิ้นปี่ แต่บางครั้งอาจแยกได้ยากจากโรคแผลในกระเพาะอาหาร รวมถึงมีอาการอื่นๆ ที่อาจเข้าข่ายโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีก เช่น ถ่ายอุจจาระมีสีดำ หรือมีเลือดปน อาเจียนเป็นเลือด อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ซีด หรือบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากถ้ามีกระเพาะอาหารอุดตันร่วมด้วย

ใครบ้างที่เสี่ยงจะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
เชื้อชาติ โดยเฉพาะคนเอเชียอย่างเรามีโอกาสจะเป็นโรคนี้มากกว่าชาวตะวันตก
อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
ติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ชนิด เอชไพโรไล(H.Pylori) ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังจนถึงขั้นเป็นมะเร็งได้
มีประวัติญาติ หรือคนในครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
สูบบุหรี่
การรับประทานอาหารบางอย่าง เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารหมักดอง ซึ่งอาจจะมีสารก่อมะเร็ง ที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม