รักษาแบบ Pain Intervention

Pain intervention คือ หัตถการทางการแพทย์ที่ฉีดยาชาไปยังเส้นประสาท ข้อต่อกระดูกสันหลัง หรือกล้ามเนื้อ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดและเพื่อลดอาการปวดสามารถทำได้ในคนทุกคนที่มีอาการปวดเรื้อรัง

โดยทั่วไปจะใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ช่วยในฉีดยาสำหรับกระดูกสันหลังระดับคอ และเครื่องเอกซเรย์ช่วยในการฉีดยาสำหรับกระดูกสันหลังระดับเอว เพื่อให้การฉีดยามีประสิทธิภาพ ใช้เวลาเฉลี่ยในการฉีดยาแต่ละจุดประมาณ 30 – 60 นาที ในห้องปลอดเชื้อ โดยไม่ต้องดมยาสลบ ซึ่งเข็มที่ใช้มีขนาดเล็กกว่าเข็มเจาะเลือด หลังจากฉีดยาจะพักฟื้นสังเกตอาการประมาณ 1 ชั่วโมง

และสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติหรือกลับบ้านได้ นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการรักษาแบบ Intervention ช่วยลดปวดได้เฉลี่ย 70 – 80% กรณีที่สาเหตุของอาการปวดไม่สามารถผ่าตัดได้

รวมทั้งช่วยในการวินิจฉัยหาระดับของกระดูกสันหลังหรือระดับเส้นประสาทที่เป็นสาเหตุของอาการปวดก่อนการผ่าตัด เพื่อส่งผลให้มีการผ่าตัดเฉพาะจุดที่จำเป็น ความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัดลดลง เพิ่มอัตราการผ่าตัดให้ประสบความสำเร็จสูงขึ้น ฟื้นตัวเร็ว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 40 ปีขึ้นไป

วิธีการป้องกันอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมคือควรเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ ด้วยการลุกยืน เดินไปเดินมา หรือยืดเส้นยืดสาย อย่างน้อยทุก ๆ ชั่วโมงที่นั่งเป็นระยะเวลานาน เพื่อยืดกล้ามเนื้อและลดแรงกดทับไปที่กระดูกสันหลัง อย่างไรก็ตาม ใครที่กำลังมีอาการปวดคอ ปวดหลังอยู่ให้รีบมาพบแพทย์

เพื่อให้วินิจฉัยหาสาเหตุ เพราะหากปล่อยให้ปวดเรื้อรังไปนานเข้า อาจจะส่งกระทบต่อการดำเนินชีวิต การพบแพทย์เพื่อทำการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยหาทางรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้โดยเร็ว