รักษา “มะเร็งช่องปาก” อย่างไรได้บ้าง?

เมื่อมีการตรวจพบ “มะเร็งช่องปาก” ไม่ว่าจะบริเวณใดในช่องปาก เช่น ริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เหงือก ลิ้นไก่ เพดานปาก พื้นปากใต้ลิ้น ต่อมทอนซิล กระดูกขากรรไกร และส่วนบนของลำคอ (อวัยวะที่พบเป็นมะเร็งได้บ่อย คือ ลิ้น และพื้นปากใต้ลิ้น) ลำดับต่อไปคือการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรักษา
วิธีการรักษาโดยส่วนใหญ่แพทย์จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการฉายรังสี หรือใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกัน โดยพิจารณาจาก ชนิด ขนาด ตำแหน่งของมะเร็ง และระยะเวลาของการเกิด อาจมีการให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย เช่น การให้ก่อนผ่าตัด หรือการฉายรังสี ในกรณีที่มะเร็งมีขนาดใหญ่หรืออยู่ในระยะแพร่กระจาย
การผ่าตัด วิธีรักษาหลักของมะเร็งช่องปาก
การผ่าตัด เป็นการรักษาหลักของโรคมะเร็งช่องปาก มักใช้รักษาโรคในระยะที่ 1-3 โดยแพทย์จะทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอก และเนื้อเยื่อปกติรอบๆ ก้อนเนื้องอกออก ในบางกรณีอาจทำการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่คอออกด้วย
การผ่าตัดรักษามะเร็งช่องปาก ผู้ป่วยมักมีความเข้าใจผิดว่าการผ่าตัดอาจมีผลต่อการรูปร่างของใบหน้า กลัวเรื่องความผิดรูปของโครงหน้า จึงไม่ยอมเข้ารับการผ่าตัด แต่แท้จริงแล้วในปัจจุบันสามารถผ่าตัดโรคโดยมีแผลขนาดเล็ก แพทย์อาจทำการผ่าตัดได้โดยไม่ทำให้เกิดการผิดรูปของใบหน้า แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานรอยโรคมีการขยายวงกว้าง ลุกลาม อาจทำให้การรักษายากมากยิ่งขึ้น
การใช้ “รังสีรักษา” หนึ่งวิธีการที่ช่วยยกคุณภาพชีวิตคุณให้ดีขึ้น
การใช้รังสีรักษา เป็นการใช้รังสีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะที่ หรือบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่คอ ช่วยให้ผู้ป่วยเคี้ยว กลืน และการออกเสียงให้เป็นปกติขึ้น ลดความทุกข์ทรมาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากให้สูงขึ้นได้
ในกรณีที่รอยโรคเกิดในบริเวณริมฝีปาก แพทย์อาจเลือกการใช้รังสีรักษาซึ่งช่วยให้ยังคงรักษาโครงสร้างใบหน้าและการทำงานปกติไว้ได้ด้วย อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายหลังการผ่าตัดแล้วหากมีข้อบ่งชี้ แพทย์อาจให้การรักษาต่อเนื่องด้วยการใช้รังสีรักษา และ/หรือการให้ยาเคมีบำบัด เพื่อเสริมประสิทธิภาพของการรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ แต่สิ่งสำคัญคือ เมื่อพบรอยโรคให้รีบรักษา อ่านเพิ่มเติม