ลดความแออัด พัฒนาแอปฯ รักษาออนไลน์

สธ.เดินหน้าระบบ รักษาออนไลน์ คัดเลือกจากผู้ป่วยที่สมัครใจรับบริการ ผ่านการประเมินจากแพทย์ว่าโรคคงที่ สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ คาดช่วยลด รพ.แออัดลงได้ถึง 30% เผยนำร่องแล้ว 27 รพ. ให้บริการ 2 เดือนแล้ว 4.3 พันราย รับยาไปรษณีย์กว่า 6 พันราย

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ รักษาออนไลน์ ผ่านระบบวิดีโอคอล และการส่งยาทางไปรษณีย์ ว่า การรักษาทางไกลออนไลน์และส่งยาถึงบ้านนั้น แนวคิด คือ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดความแออัดของ รพ.รัฐ ซึ่งเมื่อก่อนมีผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งถ้าลดลงก็จะลดการติดเชื้อได้ด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่เน้นการอยู่บ้าน รักษาระยะห่าง โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติในการมา รพ. นอกจากนี้ จะเพิ่มขีดความสามารถการรักษาไปในหลาย ๆ รพ.

นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่จะรับบริการนี้ได้นั้น คือ 1.เป็นผู้ป่วยเก่าที่ได้รับการการประเมินจากแพทย์ว่าสามารถรับบริการได้ 2.มีความสมัครใจรับบริการผ่านระบบวิดีโอคอล และรับยาผ่านไปรษณีย์ และ 3.ผู้ป่วยหรือญาติสามารถใช้สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต เพื่อพูดคุยสื่อสารได้ ก็จะเลือกผู้ป่วยเหล่านี้เข้ามาในระบบ ซึ่งพบว่า ขณะนี้ รพ.ใหญ่ ๆ ของรัฐ สามารถคัดเลือก ได้ถึง 30% ที่จะลดการมา รพ. อ่านเพิ่มเติม