วัคซีนป้องกันโรควัณโรค (BCG)

วัคซีนป้องกัน โรควัณโรค (BCG)
เด็กทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนที่ต้นแขนด้านซ้าย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยเชื้อโรคที่อ่อนแรง โดยบางส่วนของเชื้อโรคมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะฉะนั้นเมื่อรับวัคซีนแล้ว เด็กอาจมีอาการข้างเคียงบางอย่างเกิดขึ้นได้
เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยาต่อวัคซีน โดยปกติตัวยาจะดันผิวหนังให้โป่งนูน ขนาด 6-8 มม. หลังฉีดประมาณ 1 ชั่วโมง ผิวหนังที่นูนจะยุบหายไปคงเห็นเป็นแดงๆ อ่านเพิ่มเติม