วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์

ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi ติดต่อโดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน ลักษณะอาการของโรค คือมีไข้สูง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แน่นท้อง ท้องผูก และตามมาด้วยอาการท้องเสีย หากไม่ได้รับการรักษาจะมีไข้อยู่นานถึง 2 – 3 สัปดาห์
ไทฟอยด์ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์มี 2 ชนิด คือวัคซีนชนิดฉีด (Vi Capsular Polysaccharide Typhoid Vaccine:ViCPS) ซึ่งใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว และสามารถฉีดกระตุ้นทุกๆ 3 ปี ถ้ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ และวัคซีนชนิดกิน (Oral Typhoid Vaccine: Ty21a) ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ แต่ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย อาการข้างเคียงของวัคซีนชนิดมีน้อย ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ บวมแดงบริเวณที่ฉีด และอาจมีปฏิกิริยาอื่นๆ เช่น มึนศีรษะ คันตามตัว และปวดท้อง

ใครบ้างที่ควรได้รับ วัคซีนไทฟอยด์
ในประเทศไทยพบการติดเชื้อไทฟอยด์น้อยลงมาก เนื่องจากมีการพัฒนาด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง จึงไม่แนะนำให้คนไทยรับวัคซีน แต่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล และในประเทศแถบแอฟริกา หรือตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่ระบบสาธารณสุขไม่ดี ใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือน้ำประปาที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน และมีการพบเชื้อ (Salmonella typhi) ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ โดยต้องฉีดวัคซีนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไทฟอยด์ อ่านเพิ่มเติม