วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และลดไข้หวัด

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
50% อัตราผู้เสียชีวิตที่ลดลงจากการรับวัคซีน
34% อัตราการเข้ารพ. ที่ลดลงจากปอดอักเสบ และไข้หวัดใหญ่
ประโยชน์ จากการฉีดวัคซีน
– ป้องกันการติดเชื้อ และภาวะแทรกซ้อน
– ลดความรุงแรงของโรค
– ปกป้องผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ให้เสี่ยงโรคติดเชื้อ
– ลดอัตราการเสียชีวิต
– ช่วยลดค่าใช้จ่าย จากการเจ็บป่วย
– เสริมภูมิคุ้มกันเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม