วิธีรับมือเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ

ด้วยสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน กลุ่มอาการจาก ประจำเดือน ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลที่บางครั้งบางอาการก็ไม่ใช่สัญญาณที่เป็นอันตรายของโรคอื่นเสมอไป และสามารถรักษาดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง แต่หากอาการยังคงอยู่เช่นเดิม ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง