สาเหตุการบาดเจ็บจาก Surf Skate

สาเหตุการบาดเจ็บจาก Surf Skate

 1. ขาดเทคนิคและทักษะในการเล่น
  ในผู้เล่นมือใหม่อาจจะยังขาดความคุ้นเคยและความเข้าใจในการเล่น ทำให้การทรงตัว การบังคับบอร์ดไม่ราบรื่นตามต้องการ จนอาจเกิดอุบัติเหตุ เสียการทรงตัว หกล้ม กระแทกได้ รวมทั้งบางคนที่ร่างกายขาดความพร้อม ขาดความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และความคล่องตัว อาจจะเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บได้
 2. สถานที่หรือสนามไม่เหมาะสม
  หากเลือกสถานที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นขรุขระ มีทราย มีน้ำขัง มีทางลาดชันมาก หรือผู้คนพลุกพล่าน สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้มากขึ้น โดยเฉพาะหากเลือกเล่นบริเวณใกล้ถนน หรือมียานยนต์สัญจรไปมา อาจทำให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงชีวิตแก่ผู้เล่นและผู้สัญจรได้เช่นกัน
 3. อุปกรณ์ไม่พร้อม ไม่เหมาะสม
  ชนิดของบอร์ด ทรัค และล้อมีหลากหลายรูปแบบ หากคุณภาพไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้การเล่นติดขัดได้มากขึ้นและเสี่ยงต่อการล้ม การบาดเจ็บ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ที่จะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ เช่น หมวกกันกระแทก สนับศอก สนับข้อมือ สนับเข่า ล้วนช่วยลดความรุนแรงในการบาดเจ็บได้ แต่มักถูกละเลยจากผู้เล่นส่วนใหญ่
 4. มั่นใจในตัวเองมากเกินไป
  หากผู้เล่นมีความชำนาญในระดับหนึ่งมักจะมีความต้องการในการเล่นท่าทางผาดโผนต่าง ๆ มากขึ้น หรือลองเล่นในพื้นที่ลาดเอียงหรือท้าทายมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น