สาเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

สาเหตุที่เกิดจาก อุปกรณ์ไฟฟ้า

  • แผงสวิตซ์ที่มีจุดต่อเข้าปลายสายจำนวนมาก การต่อเข้าปลายสายอาจไม่แน่นหรือหน้าสัมผัสไม่ดี อาจทำให้เกิดความร้อนสะสมจนทำให้ฉนวนชำรุดได้
  • การใช้งานเต้ารับที่แตกชำรุด เป็นปัจจัยในการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วระหว่างขาของเต้ารับหรือเต้าเสียบ หรือเกิดการรั่วลงดินที่เต้ารับ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ ก็อาจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
  • สวิตซ์ไฟฟ้าที่มีหน้าสัมผัสหลวม จะทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นที่หน้าสัมผัส หรือเกิดการอาร์คขึ้น จนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ออกแบบบ้าน