สิ่งที่ควรทำ หลังกลับมาเปิดกิจการหลังคลายล็อกดาวน์

 

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น และ ผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือโรค COVID-19 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้ ก็จะทำให้มีการลดข้อจำกัดต่าง ๆ และผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี New Normal เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการดำเนินชีวิต และป้องกันการระบาดซ้ำรอบ 2 ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดที่ชัดเจน เช่น ต้องให้พนักงานและลูกค้าห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ร่วมงานในบริษัท

ร้านอาหาร
เนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมาความรุนแรงที่มากขึ้นจากการระบาดของโรค COVID-19 ผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ทำให้ร้านอาหารถูกปิดล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ สามารถนำเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อร้านอาหารที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดบริการ โดยมีคำแนะนำดังนี้

จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ บริการลูกค้าบริเวณหน้าร้าน
จัดพื้นที่ยืนรอคิวเว้นระยะห่าง 1 เมตร
ต้องตรวจคัดกรองอุณหภูมิลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน
จำกัดจำนวนคนในร้าน พร้อมทั้งจัดที่นั่งรับประทานอาหาร โต๊ะให้นั่งเยื้องกัน และเว้นระยะห่าง 1 เมตร
พนักงานทุกคนตั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่
เก็บอาหารแต่ละประเภทในอุณหภูมิที่เหมาะสม และอาหารต้องปรุงสุกใหม่เสมอ
บนโต๊ะอาหารไม่วางอุปกรณ์ ชุดเครื่องปรุง ทิ้งไว้
งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
เช็ดทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ น้ำยาฟอกขาว 1%
ยกเลิกการให้บริการที่ให้ลูกค้าไปตักอาหารเอง บริการเฉพาะเสิร์ฟเท่านั้น
แยกประเภทขยะให้ชัดเจน จัดเก็บในถังที่มีฝาปิดมิดชิด
ทำความสะอาดอุปกรณ์ครัว บรรจุภัณฑ์ และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
สำหรับภาชนะ ช้อนส้อม ต้องผ่านการทำความสะอาดและอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 80 – 90 องศาเซลเซียส
ควรทำความสะอาดโต๊ะด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และเว้นระยะ 10 นาทีก่อนให้ลูกค้าท่านต่อไปเข้ามาใช้บริการ
จำกัดการนั่งรับประทานอาหาร โดยนั่งไม่เกิน 2 ชั่วโมง และมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในร้าน
แยกถุงพลาสติกไว้สำหรับใส่เงินทอนให้ลูกค้า และส่งเสริมให้ใช้ Cashless Payment เพื่อลดการสัมผัส
มี Social Distancing ระหว่างพนักงานที่ให้บริการ และลูกค้าที่มารับบริการ
ทำความสะอาดแบบ Big Cleaning อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
ทำ Shield ป้องกันในจุดแคชเชียร์
บริเวณหน้าร้าน ถ้าหากมีพื้นที่รอไม่มาก ทางร้านควรทำบัตรคิว พร้อมโทรแจ้งลูกค้าเมื่อถึงคิวรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด
งดการแสดงดนตรี
ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย
ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ควรเปิดเป็นรอบแต่ละรอบไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยเจ้าของร้านต้องทำตารางหยุดทำความสะอาด ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น หวี กรรไกร แบตตาเลี่ยน ต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งหลังให้บริการ และไม่ให้มีพื้นที่นั่งคอยภายในร้าน ควรให้เป็นรูปแบบนัดจองคิวเพื่อรับบริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องใส่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย รวบผมทุกครั้งขณะให้บริการ และที่สำคัญต้องมีการจดบันทึก ชื่อผู้ใช้บริการและช่องทางการติดต่อลูกค้าทุกราย เพื่อสะดวกต่อการสอบสวนโรค ในกรณีที่มีการแพร่กระจายของไวรัส อ่านเพิ่มเติม