สุขภาพตับตรวจเช็คได้ง่าย ๆ ด้วยเครื่อง Fibroscan

“โรคตับ” อาจเป็นโรคที่ใครหลาย ๆ คนไม่ได้นึกถึง แต่โรคตับกลับเป็นโรคที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งโรคตับที่ว่านี้ คือ โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี คนไข้ที่มีอาการตับอักเสบเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดพังผืดในตับจนกระทั่งกลายเป็นภาวะตับแข็งได้ในที่สุด หากเป็นตับแข็ง อาจส่งผลให้เกิดตับวายได้ อีกทั้งคนที่เป็นโรคตับแข็งนี้ มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งตับได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น การตรวจเช็คตรวจสุขภาพตับ หรือหมั่นตรวจอาการผิดปกติต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ อ่านเพิ่มเติม