สุขภาพตา สำคัญอย่างไร? ตรวจ คัดกรองตา

จุดประสงค์ของการตรวจ คัดกรองตา เพื่อตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย

ตาเป็นอวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น จึงถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก และถึงแม้โรคเกี่ยวกับตาจะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่อย่าลืมว่าดวงตาเสียแล้วซ่อมไม่ได้ ดังนั้น จุดประสงค์ของการตรวจ คัดกรองตา เพื่อตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร โดยโรคทางตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคทางตา ได้แก่

ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ หรือโรคเลือด sickle cell
มีประวัติโรคทางตา เช่น จอประสาทตาลอก อุบัติเหตุเกี่ยวกับตาหรือสูญเสียการมองเห็นในตาข้างหนึ่งหรือสองข้าง
มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคทางตา เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม
เชื้อชาติแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งอายุมากกว่า 20 ปี
ทำงานที่ใช้สายตามาก
ใช้ยาที่มีผลต่อตา
ใส่คอนแทคเลนส์

อายุ

ความถี่ในการตรวจ

ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง

ผู้ทีมีความเสี่ยง

แรกเกิด-24 เดือน

ตอนอายุ 6 เดือน

ตอนอายุ 6 เดือน หรือตามที่แพทย์แนะนำ

2-5 ปี

ตอนอายุ 3 ปี

ตอนอายุ 3 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

6-18 ปี

ก่อน 6 ปี และหลังจากนั้นทุก 2 ปี

ทุกปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

18-39 ปี

อย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างช่วงอายุนี้

ทุก 1-2 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

อ่านเพิ่มเติม