ส่องทิศทาง ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว หลังหมดโควิด 19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินและการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบหนักอย่างหนัก บางรายก็ต้องประกาศล้มละลายหรือเลิกกิจการไป สำหรับในไทย จะเห็นว่าสายการบินต่างๆ ต้องพากันปรับลดต้นทุนและใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ธุรกิจการท่องเที่ยวเองก็เหมือนกัน ต้องทำการตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนกลับมาเที่ยว เรามาดูกันดีกว่าว่า ทิศทางธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร หลังหมดโควิด 19 แล้ว ไปดูกันครับ

สายการบินต่างๆ มีมาตรการป้องการและควบคุมโรคในการเดินทาง
สายการบินต่างๆ นำมาตรการการป้องการและควบคุมโรคในการเดินทางมาใช้ดังนี้
– จำกัดจำนวนที่นั่งที่จะให้บริการ จำหน่ายบัตรโดยสารโดยจัดที่นั่งที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน
– ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด หากวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส มีอาการระบบทางเดินหายใจ หากพบว่ามีความเสี่ยง งดออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารนั้น
– มีมาตรการเว้นระยะห่างของผู้โดยสารตลอดระยะเวลาการเดินทาง
– ให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาตั้งแต่ขึ้นเครื่องจนกว่าจะออกจากเครื่อง หากไม่มีและไม่สามารถจัดหาได้ ให้งดออกบัตรขึ้นเครื่องผู้โดยสารนั้น
– หากการบินใช้ระยะเวลามากกว่า 90 นาที ให้สำรองที่นั่ง 2 แถวหลังสุดด้านใดด้านหนึ่งของอากาศยาน สำหรับแยกกักผู้โดยสารที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเพื่อสังเกตอาการ

สายการบินปรับกลยุทธ์ ดึงดูดผู้โดยสาร
หลังจากผ่าน ไวรัสโควิด 19 สายการบินต่างๆ จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้โดยสารให้กลับมาใช้บริการตามเดิม การเว้นระยะห่าง ก็อาจเป็นอีกจุดขายที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น หรืออาจมีการตรวจสุขภาพก่อนขึ้นบินทุกครั้ง ในอนาคตก็ต้องรอดูว่าแต่ละสายบินจะปรับตัวกับ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรต่อไป

ผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อทำธุรกิจลดน้อยลง
วิกฤตโควิด 19 ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง ทั้งจากกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งลดน้อยลง และกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อธุรกิจ เช่น ไปทำงาน ไปประชุม หรือเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทต่างๆ ได้เรียนรู้ว่าสามารถเจรจาธุรกิจ จัดประชุม หรือทำงานบางอย่างผ่านระบบออนไลน์ได้ ไม่จำเป็นต้องให้พนักงานเดินทางไปต่างประเทศ หลังโควิด 19 บริษัทเหล่านี้ก็จะปรับวิธีการทำงานหรือเจรจาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้หายไปจำนวนมาก

การเดินทางท่องเที่ยวอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
หลังการระบาดโควิด 19 ผ่านพ้นไป อาจทำให้กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวจะค่อยๆ กลับมา แต่ยังคงไม่สามารถพลิกกลับมาเหมือนเดิมได้ เนื่องจากยังมีหลายปัจจัย เช่น นักท่องเที่ยวยังมีความกังวลเพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิด 19 รวมถึงผลกระทบจากความเชื่อมั่นต่อการมีงานทำและกำลังซื้อที่อ่อนแอของประชาชน หลังกิจกรรมเศรษฐกิจส่วนใหญ่หยุดชะงัก อย่างไรก็ดี คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ผู้ประกอบการคงจะทำการตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว อาจเป็นจุดดึงดูดให้คนหันมาเที่ยวมากขึ้นก็เป็นได้

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet