อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

อาการของ โรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • สูญเสียการควบคุมอวัยวะบางส่วนจากอาการอ่อนแรงหรืออัมพาต โดยเฉพาะที่แขนและขาด้านใดด้านหนึ่ง
 • การพูดและการมองเห็นไม่ปกติ เช่น กลืนลำบาก ทรงตัวไม่ค่อยได้
 • มีปัญหาในการควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ในกรณีที่เป็นรุนแรง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงโรค

 • หลอดเลือดแดงแข็งจากคราบไขมัน เลือดข้น มีระดับเม็ดเลือดแดงสูง
 • อ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง
 • โรคหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • สูบบุหรี่
 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • อายุมาก
 • การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน
 • เชื้อชาติ (แอฟริกัน-อเมริกัน มีความเสี่ยงสูง)
 • เพศ (เพศชายมีความเสี่ยงสูงกว่า)
 • ประวัติครอบครัวมีโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ทำกิจกรรมที่มีการบิดหรือสะบัดคอแรง ๆ ซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดที่คอฉีกขาด เช่น บันจี้จัมป์