ยืดเหยียดฝ่าเท้า

โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเท้าหนักหรือต่อเนื่อง แต่ อาการปวดส้นเท้า จากรองช้ำก็อาจมาเยือนคุณได้เช่นกัน เพราะความยืดหยุ่นของพังผืด กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ฝ่าเท้า ที่ลดลงจากการไม่ได้ใช้งานอย่างเหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดโรครองช้ำได้เช่นกัน การยืดเหยียดฝ่าเท้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นจึงเป็นวิธีหนึ่งที่บรรเทาอาการปวดและลดความเสี่ยงของโรคนี้

ตัวอย่างท่ายืดเหยียดสำหรับโรครองช้ำ

  • ยืนตัวตรงหันหน้าเข้ากำแพง ปลายเท้าห่างจากกำแพงประมาณหนึ่งฝ่ามือ
  • ถอยเท้าซ้ายไปด้านหลัง โดยที่เท้าและส้นเท้าทั้งสองข้างราบกับพื้น
  • ค่อย ๆ ย่อเข่าขวาไปด้านหน้าให้มากที่สุด และขาซ้ายเหยียดตรงพร้อมโน้มตามไป
  • ระหว่างทำ ควรรักษาส้นเท้าและเท้าให้ราบกับพื้นอยู่เสมอ ขณะทำสามารถใช้มือแตะกำแพงเพื่อประคองตัวได้
  • ย่อค้างไว้ 15-30 วินาที จากนั้นสลับข้าง โดยทำข้างละ 3 ครั้ง

หากทำถูกต้องจะรู้สึกตึงบริเวณฝ่าเท้า ส้นเท้า และน่องขาส่วนล่าง แต่เพื่อการยืดที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ควรทำช้า ๆ และไม่ถ่ายน้ำหนักลงไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป หมั่นยืดเหยียดร่างกายทุก ๆ ส่วนเป็นประจำเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเมื่อยล้าจากการใช้งาน