เบาหวานกับการผ่าตัด

ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคที่จำเป็นต้องรักษาโดย การผ่าตัด บ่อยกว่าคนทั่วไป เช่น ต้อกระจก แผลที่เท้า ถุงน้ำดีอักเสบ และหลอดเลือดตีบตัน เป็นต้น

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถผ่าตัดได้ แต่ต้องได้รับการประเมินสภาพร่างกาย และการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเสียก่อน บางครั้งแพทย์ต้องเลื่อน การผ่าตัด ออกไปจนกว่าจะควบคุมน้ำตาลในเลือด และรักษาให้สภาพทั่วไปของผู้ป่วยดีพอเสียก่อน แต่ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบผ่าตัดก็สามารถทำได้แต่มีความเสี่ยง ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัดจนถึงระยะหลังผ่าตัด เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน
อ่านเพิ่มเติม