เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบตันเพราะคราบหินปูน…อาจเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน

จากสถิติในปี 2558 พบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย รองมาจาก มะเร็ง และอุบัติเหตุ ซึ่งโรคหัวใจนั้นเป็นเพียงชื่อเรียกของกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติมาจากองค์ประกอบของหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งโรคหัวใจที่คนไทยเป็นกันมากที่สุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ!!

เจ็บแน่นหน้าอกแบบไหน คือสัญญาณเตือน “หลอดเลือดหัวใจตีบ”
อาการที่พบได้จากโรคนี้ คือ เจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปไหล่ซ้ายและแขนซ้าย บางรายอาจร้าวขึ้นไปตามคอ อาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อออกแรง แต่เมื่อนั่งพักจะดีขึ้น ในรายที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบมากจนตัน จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรงจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น หากนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิตได้

คราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ…เกิดขึ้นจากอะไรนะ?
แคลเซียม หรือหินปูนที่หัวใจนี้ อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ลิ้นหัวใจ หรือเยื่อหุ้มหัวใจ ที่ควรระวังคือหินปูนที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง และจะเกิดขึ้นก่อนเกิดอาการของโรคหัวใจนานหลายปี โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือการสูบบุหรี่ ภาวะแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดนี้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน อาจจะไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก แต่จะมีอาการหัวใจวาย เช่น เหนื่อยหอบง่าย บางรายอาจมาโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นก็เป็นได้

ใครบางที่ควรเข้ารับการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือด
ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผู้ป่วยทั่วไปที่อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางของการเกิดโรคหัวใจ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตวาย
ไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ อ่านเพิ่มเติม