เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ได้แก่

  • ความเครียด
  • ความวิตกกังวล
  • ความมุ่งมั่นจนเกินไป
  • การพักผ่อนไม่พอเพียง
  • การออกกำลังกายหักโหม
  • การสูบบุหรี่ 
  • ดื่มน้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลมที่มีสารคาเฟอีน  แอลกอฮอล์
  • การรับประทานยาหรือฉีดยาที่กระตุ้นหัวใจ