เล็บฉีก เป็นเรื่องที่หลายคนคงเคยพบเจอ โดยเฉพาะคนที่ชอบไว้เล็บ

เล็บฉีก เป็นเรื่องที่หลายคนคงเคยพบเจอ โดยเฉพาะคนที่ชอบ ไว้เล็บ หรือ เล็บบาง การบาดเจ็บ นี้ไม่เพียงส่งผลต่อความสวยงามของเล็บเท่านั้น แต่เมื่อเล็บฉีกขาดอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด มีอาการเลือดออกใต้เล็บ หรือเล็บหลุดได้ 

เล็บฉีกมักพบได้จากอุบัติเหตุที่มีการกระแทกหรือบีบอัด อย่างประตูหนีบหรือลิ้นชักหนีบนิ้ว แต่นอกจากอุบัติเหตุแล้ว ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง อย่างการกัดเล็บและปัญหาสุขภาพบางอย่างก็อาจทำให้เล็บอ่อนแอ เปราะบาง และฉีกขาดได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้น เรามาดูกันว่าสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เล็บฉีกมีอะไรบ้าง และจะรับมือกับการบาดเจ็บนี้อย่างไร