เสริมความปลอดภัยเมื่อต้องมาโรงพยาบาลในช่วงนี้

สถานการณ์ Covid-19 ไม่สู้ดี สร้างความกังวลให้หลายฝ่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มิได้นิ่งนอนใจ เพราะได้เสริมทัพบุคลากรและการบริการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ที่ต้องเข้ามาในเขตโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ ด้วยคุณภาพในการบริการ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้มั่นใจถึงความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกระดับ

ขั้นแรก เมื่อเข้ามาในโรงพยาบาล จะมีจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง มีการวัดอุณหภูมิ และติดสติกเกอร์เป็นเครื่องหมายการตรวจสอบเบื้องต้นในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ
ถัดมาในทุก ๆ ที่ที่เดินไป จะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน 70% ตามที่ต่าง ๆ อาทิ เคาท์เตอร์ หรือหน้าลิฟต์ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้ใช้ทำความสะอาดหลังสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ภ่ยในโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ยังมีทีมบุคลากรที่คอยทำความสะอาดทั้งลิฟท์ ที่นั่ง สิ่งต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ฯลฯ ทุก ๆ 30 นาที 4 เนื่องจากเชื้อโรคนั้นสามารถมีชีวิตบนภาชนะต่าง ๆ ได้นางสูงสุดถึง 12 ชั่วโมงเลยทีเดียว ดังนั้นเราจะปล่อยให้พลาดไปไม่ได้
อีกทั้ง ยังมีการกันโซนพิเศษสำหรับผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไว้ใช้บริการ เพื่อคัดกรอกผู้คนจากท่านอื่น ๆ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น อ่านเพิ่มเติม