แม่ท้องต้องรู้ทัน COVID-19

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันถึงการระบาดของ ไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นับวันยิ่งพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยมีทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการหลังติดเชื้อเพียงไม่กี่วัน กับผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ซึ่งมีโอกาสส่งต่อเชื้อถึงผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว ยิ่งถ้าผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ยิ่งทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ท้องเป็นอีกกลุ่มที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจนถึงวันที่เจ้าตัวน้อยลืมตาดูโลก

แทงบอลออนไลน์