โพรไบโอติกส์เพื่อระบบย่อยอาหารและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

โพรไบโอติกส์ เป็น แบคทีเรีย ชนิดดีที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย เดิมทีร่างกายคนเรามีโพรไบโอติกส์อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง ช่องปาก ลำไส้ และส่วนอื่น ๆ การดื่มนมเปรี้ยวจะช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียภายในลำไส้และช่วยให้สุขภาพดีขึ้น

โพรไบโอติกส์พบได้ในลำไส้เป็นส่วนใหญ่ โพรไบโอติกส์จึงเกี่ยวข้องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายโดยธรรมชาติ หลายคนอาจเคยได้ยินว่าโยเกิร์ตช่วยในการขับถ่าย ซึ่งโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวมีโพรไบโอติกส์เหมือนกัน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่พบว่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนโพรไบโอติกส์ในลำไส้อาจลดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย เช่น ท้องอืด ท้องผูก และท้องเสีย

สอดคล้องกับการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า การเพิ่มขึ้นแบคทีเรียที่ดีเหล่านี้ช่วยบรรเทาอาการบางส่วนของผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน (Irritatable Bowel Syndrome: IBS) โดยผู้ป่วยกลุ่มอาการนี้มักเกิดปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารและการขับถ่ายที่บ่อยกว่า รุนแรงกว่า และเรื้อรังกว่าคนทั่วไป ดังนั้น การได้รับโพรไบโอติกส์อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะในกลุ่มคนทั่วไปหรือคนที่มีปัญหาลำไส้ก็อาจส่งผลดีต่อการย่อยอาหารและการขับถ่าย

นมหมักจุลินทรีย์

ลำไส้ไม่เพียงทำหน้าที่ในการย่อยอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นด่านปราการที่ใหญ่ที่สุดของระบบภูมิคุ้มกันด้วย โพรไบโอติกส์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียมีประโยชน์ในลำไส้จะบรรเทาการอักเสบของร่างกายจากการติดเชื้อและความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเกี่ยวข้องกับการอักเสบ อย่างโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory Bowel Disease: IBD) โรคโครห์น (Chron’s Disease) โรคแผลในลำไส้ และภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

นอกจากนี้โพรไบโอติกส์ยังช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของโรคหวัดได้อีกด้วย ผลการวิจัยงานหนึ่งได้ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มคน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่ได้รับโพรไบโอติกส์หลังฉีดวัคซีน ส่วนอีกกลุ่มได้รับโพรไบโอติกส์ภายหลังจากการฉีดวัคซีน โดยนักวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มคนที่ได้รับโพรไบโอติกส์หลังรับวัคซีนสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง จึงสรุปว่าโพรไบโอติกส์อาจส่งผลดีต่อกลไกการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตามโพรไบโอติกส์นั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ และนมเปรี้ยวแต่ละยี่ห้อนั้นใช้โพรไบโอติกส์แตกต่างกันไป โดยในปัจจุบันยังไม่มีการชี้ชัดว่าโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไหนที่ดีต่อสุขภาพที่สุด และในบางกรณีคนบางกลุ่มอาจเสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียงจากการกินอาหารที่มีโพรไบโอติกส์ได้เช่นเดียวกัน จึงควรดื่มนมเปรี้ยวและกินอาหารที่มีโพรไบโอติกส์ในปริมาณที่เหมาะสม